Zapraszamy na Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego pod hasłem:

„ Zdrowie Psychiczne u Osób Starszych”.

 

 11 października 2013 r.

Miejsce:

Regionalny Szpital Specjalistyczny

i.m. dr Władysława Biegańskiego

ul. Rydygiera 15/17

w Grudziądzu

SALA BANKIETOWA

 

  

Informacje organizacyjne:

-     Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne

-     Uczestnicy otrzymują 3 punkty edukacyjne PTP

 

 

PROGRAM

 

Prowadzący: prof. dr n. med. Aleksander Araszkiewicz

 

11:00 – 11:15  Uroczyste otwarcie

11:15 – 11:45 „Zasady opieki psychiatrycznej nad osobami starszymi w Polsce”

                        prof. dr hab. Marek Jarema Konsultant Krajowy Ministra Zdrowia ds. Psychiatrii

11:45-12:15     „Zdrowie psychiczne osób w wieku podeszłym”

                        prof. dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski Kierownik II Kliniki Psychiatrii w 

                        Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

12:15-12:45     Przerwa

12:45-13:15     „Organizacja opieki psychogeriatrycznej ze szczególnym uwzględnieniem

                        opiekuna-doświadczenia własne”

                        lek. med. Katarzyna Łachut Kierownik Medyczny Oddziału Dziennego

                        Psychiatrycznego Geriatrycznego w Bydgoszczy

                        lek. med. Robert Kucharski Kierownik Medyczny Centrum Psychoneurologii

                        Wieki Podeszłego w Bydgoszczy

13:15-13:45     „Doświadczenia własne w terapii osób uzależnionych w wieku 50+”

                        dr n. med. Lech Grodzki Konsultant Wojewódzki do spraw Zdrowia Publicznego,

                        Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

13:45-14:00     „Rehabilitacja funkcji poznawczych u osób starszych w praktyce”

                        mgr Magdalena Czepek – psycholog, Regionalny Szpital Specjalistyczny
                        w Grudzi±dzu, Oddział Rehabilitacji,

                        Poradnia Diagnozy i Rehabilitacji Funkcji Poznawczych

                        mgr Marlena Mitros – psycholog, Regionalny Szpital Specjalistyczny

                        w Grudziądzu, Oddział Psychiatryczny II

14:00-14:15     Dyskusja i zakończenie

14:15               Obiad

 

 

Zapraszamy na zwiedzanie nowych oddziałów psychiatrycznych

Aktualności