Zarząd Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału, które odbędzie się w dniu 13 marca 2014 r. o godz. 16.00 w Centrum Medycznym Gizińscy w Bydgoszczy, przy ul. Leśnej 9. Gospodarze ośrodka dokonają prezentacji swojego Centrum i zaproszą uczestników na poczęstunek.

Głównym celem Zebrania jest wyłonienie delegata Oddziału na Walne Zebranie Sekcji Psychiatrii Środowiskowej w związku z reaktywacją Sekcji. Do wyboru delegatów uprawnieni są członkowie Oddziału "regularnie opłacający
składki".


Jak wynika ze stanowiska ZG PTP oznacza to członków, którzy opłacili składkę w 2013 r. albo opłacą ją do 28.02.2014 za rok 2013, lub nowych członków przyjętych w 2014 r.

Aktualności