Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Oddział Kujawsko-Pomorski

oraz

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

 

serdecznie zapraszają na zebranie w dniu 20.11.2014 roku

 

Program:

 

14.00-14.15 –   powitalna kawa/herbata

 

14.15–15.15 –  „Zatrucia najczęściej stosowanymi w Polsce substancjami  odurzającymi i środkami zastępczymi
                     - objawy kliniczne i postępowanie.”
                     dr  Livia Nowak-Banasik Pomorskie Centrum Toksykologii w Gdańsku                          

                            

15.15-15.45 –   „Narkotyki i dopalacze – zarys problematyki prawnokarnej”
                      Mec. Malwina Jarzębska
                      Kancelaria Naworska&Marszałek&Jarzembska

 

15.45-16.00 –    „Motywacja do leczenia u pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych
                       poprzez pryzmat oddziału detoksykacji ”
                       dr Sławomir Biedrzycki - WSz dla NiPCh w Świeciu

 

16.00-16.15 -     Sprawy bieżące PTP
                       dr hab. Wiktor Dróżdż
                       Przewodniczący Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTP

                                 

 

                          Lunch

 Miejsce obrad : Sala Konferencyjna (budynek dyrekcji) w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ul. Sądowa 18

Aktualności