W imieniu zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Dyrekcji Szpitala im. Biegańskiego w Grudziądzu serdecznie zapraszamy na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 r. w szpitalu w Grudziądzu.

 

Program

 

13.00 -13.45     Lepsza wiedza o etiopatogenezie OCD szansą na bardziej skuteczną terapię - dr n.med Ewa Pilaczyńska-Jodkiewicz

13.45-14.30      Leki przeciwpsychotyczne w iniekcjach długodziałających, czyli receptory to nie wszystko - prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski

 

14.30- 15.00    przerwa kawowa

 

15.00- 15.45   Spectrum  zaburzeń  impulsywno-kompulsyjnych w chorobach wieku podeszłego - prof. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz Sobów

15.45- 16.30   Otępienie o wczesnym początku w diagnostyce różnicowej - mgr Magdalena Czepek

 

16.30  Poczęstunek

Aktualności