Zarząd Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zwołuje Walne Zebranie Oddziału w dniu 14 kwietnia 2016 r. od godz. 16.00 (I termin) oraz o 16.15 (II termin) w sali konferencyjnej nr 2.003 i 2.004 nowego budynku klinicznego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Jurasza w Bydgoszczy.

Jednocześnie prosimy PT członków Towarzystwa o uregulowanie zaległych składek członkowskich.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawozdanie ustępującego Zarządu.

  2. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

  3. Sprawozdanie Skarbnika.

  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

  5. Sprawozdania z działalności filii sekcji naukowych PTP.

  6. Dyskusja.

  7. Wnioski.

  8. Głosowania nad przyjęciem lub odrzuceniem sprawozdań Zarządu, Sądu Koleżeńskiego, Skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej.

  9. Wybór nowego Zarządu Oddziału – Przewodniczącego, Członków oraz Członków Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej. Wybór delegatów na Zjazd PTP.

  10. Zakończenie zebrania.

Aktualności