Jak zostać członkiem PTP?

 

Zgodnie ze Statutem decyzję o przyjęciu w poczet członków Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego podejmuje właściwy terenowo Zarząd Oddziału PTP, na pisemny wniosek zainteresowanego poparty przez dwóch członków zwyczajnych PTP posiadających minimum roczny staż członkowski i uregulowane składki wobec PTP.

Szczegółowe kwestie reguluje Rozdział III Statutu PTP.


Deklarację członkowską (druk do pobrania MS Word tutaj , wersja PDF tutaj) należy wydrukować DWUSTRONNIE w dwóch egzemplarzach i przesłać na adres oddziału wraz z potwierdzeniem wpłaty aktualnej składki członkowskiej.