Składki członkowskie

 

Wysokości składek w kolejnych latach:

od 2012: 120 zł
2008 - 2011: 100 zł
2007: 70 zł

Uchwałą Zarządu Głównego PTP dokonano umorzenia zadłużenia członków za lata do 2006 włącznie.


Składki za rok 2011 i kolejne należy wpłacać na konto Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Dane do przelewu:
78 1020 1156 0000 7702 0006 8015
Adres:
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko członka PTP oraz wskazać rok (lata) za jaki regulowana jest składka, a także nazwę oddziału regionalnego tj. "Oddział Kujawsko-Pomorski".


Składki za lata od 2007 do 2010 włącznie należy wpłacać na rachunek Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTP.

Dane do przelewu:
61 1020 1462 0000 7002 0195 1086
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Kujawsko-Pomorski

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9; 85-067 BydgoszczZwolnienia z opłaty składek przysługują:
Emerytom niepracującym (podstawa: pisemne oświadczenie członka zawierające datę przejścia na emeryturę; zwolnienie obejmuje okres od pierwszego pełnego roku kalendarzowego emerytury).

Rencistom (podstawa: pisemne oświadczenie członka zawierające datę przejścia na rentę inwalidzką; zwolnienie obejmuje okres od pierwszego pełnego roku kalendarzowego pobierania renty).

Decyzją Zarządu Oddziału z opłaty składek członkowskich mogą również zostać zwolnieni członkowie PTP, którzy w wyniku długotrwałej niezdolności do pracy wynikającej z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli wykonywać zawodu. Zwolnienie dotyczyć może roku kalendarzowego, w którym niezdolność do pracy występowała lub kolejnego roku / kolejnych lat. Decyzję o zwolnieniu z opłaty składek podejmuje Zarząd Oddziału, na pisemny, umotywowany wniosek członka.


INFORMACJE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI SKŁADKOWYCH MOŻNA UZYSKAĆ KONTAKTUJĄC SIĘ BEZPOŚREDNIO ZE SKARBNIKIEM ODDZIAŁU KUJAWSKO-POMORSKIEGO